BRUBECK K2 RUN 2017

Zgłoszenia internetowe zamkniete.

Zapraszamy do Biura Zawodów w dniu startu w godzinach: 8:00-11:00 w pobliżu startu (w Parku Zdrojowym im. Jana Pawła II w Lądek-Zdroju)

Informacje dodatkowe:

Start biegu odbędzie się w niedzielę, 24 września 2017 r. o godz. 12:00 z Parku Zdrojowego im. Jana Pawła II w Lądek-Zdroju

Trasa oraz mapa biegu:

trasa

Opłata startowa:

Opłata startowa dla uczestników II Biegu BRUBECK K2 RUN wynosi:
40 zł – wpłacone do 31 lipca 2017,
50 zł – wpłacone do 31 sierpnia 2017,
60 zł – wpłacone po 31 sierpnia 2017 lub w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

Kontakt:

E-mail: jacekbiega@biegrzeznika.pl